Значение на вратите при земетресение,наводнение и пожар

За разлика от естествените природни бедствия като земетресенията, пожарите и наводненията могат да бъдат предизвикани и от чиста антропогенна дейност. За съжаление това се случва значително по-често, отколкото спонтанното им възникване в околната среда под влияние на климатични, геологични или други фактори, но пък и в тези случи мащабите обикновено са по-ограничени и стихиите са по-лесно контролируеми.

tabelka-evakuaciaПри подобен род инциденти вратите имат огромно значение като основен път за бягство, затова трябва да им се обърне специално внимание. На първо място трябва да се поддържат в абсолютна изправност всичките им механични части – панти, брави, ключалки и дръжки. Дори най-малката нефункционалност би могла да е фатална в критичен момент, още повече предвид паниката и стреса на хората в такава ситуация. Важно е от двете страни на вратата да няма мебели и предмети, които да пречат на пълното й отваряне, както и такива, които да възпрепятстват свободното преминаване през нея. В противен случай тя може да стане неизползваема и да се наложи търсенето на алтернативен изход от помещението, обикновено прозорец, но това често пъти може да се окаже неприемливо поради височината.

При земетресение освен път към безопасността, вратите могат да предоставят и доста добра защита. Заставайки в рамката на вратата, човек е надеждно предпазен от всякакви падащи предмети и отломки, които биха могли да причиняват сериозно нараняване. Ако касата на вратата е здрава и добре монтирана, тя представлява своеобразен укрепващ елемент за горната част на стената, така че да не се получи срутване.

При наводнение вратите не могат да бъдат от голяма полза за изолиране на водата отвътре или отвън, тъй като между крилото и касата винаги ще останат малки процепи,независимо от опитите за запушването им с подръчни материали, през които водата е способна да премине. Единствено широките дървени врати биха могли да намерят някакво нетрадиционно приложение в случай на тежък потоп, като крилата бъдат използвани за спасителни салове. Благодарение на лекия материал те не потъват, а се носят върху водата, и предлагат някакво временно решение за измъкване от ситуацията.

antipanik-bravaНай-ефективна защита вратите могат да осигурят при пожар, особено когато са специално пригодени за това. Противопожарните врати могат напълно да спрат разпространението на огъня и дима за определен период от време (15 – 120мин), като така дават възможност за цялостна евакуация дори на големи помещения с много хора и улесняват борбата със стихията. Обикновените входни и интериорни врати не могат да противостоят надеждно на огъня, тъй като димът се просмуква около тях и се разпространява, а пламъците ги поглъщат за минути. Металните врати не могат да изгорят, но се нагорещяват до невъобразима температура и така спомагат за запалване на околните предмети. По тази причина пожарозащитните врати са задължителни за обществени и административни сгради, а за лично ползване са въпрос на приоритет и възможности.

Значение на вратите при земетресение,наводнение и пожар

Средна оценка: 5 от 3 гласа

About the author

Борис Маринов

Работя във фирма Борман Комерс, град София. Занимавам се с внос и дистрибуция на входни, интериорни и пожароустойчиви врати.

Оставате коментар за сайта