Колко са надеждни противопожарните врати?

В зависимост от своите характеристики, противопожарните врати са способни да възпрепятстват разпространението на огъня и дима за определен период от време – от 15мин при вратите за домашно ползване, до повече от 3 часа при вратите за огнеопасни складове и производствени халета. Не всички хора обаче са склонни да се доверяват на подобна защита, особено когато видът на вратата не предполага такава устойчивост – дървени врати, остъклени врати или врати с малка дебелина на крилото будят доста съмнения по отношение на своята издръжливост.
pojaroustoichivi-vratiВсъщност, визията на вратата не е от значение за нейната огнеупорност. Тя се постига чрез комбинирането на специфични материали, чиито вид може да бъде добре замаскиран и по нищо да не подсказва „допълнителната” функция на вратата. Това обаче в никой случай не я прави по-малко надеждна или пък по-взискателна по отношение на експлоатация и поддръжка.
Сигурността на пожароустойчивите врати Борман не бива да бъде поставяна под съмнение. Тя се гарантира със специален сертификат, който удостоверява, че изделието е преминало успешно всички производствени тестове и отговаря напълно на всички необходими международни стандарти за пожарна безопасност. Производствените тестове се извършват от международна комисия в независима лаборатория, където продуктите се изпитват в реални контролирани условия, а не само чрез компютърни и други симулации. Тестваната врата се монтира в строителен отвор, който разделя горивното помещение от т.нар. чиста зона. От двете страни на вратата се разполагат датчици за температура, налягане и състав на въздуха, които изпращат информация по време на целия процес. В горивното помещение се създават подходящи условия и се запалва пожар, чиято интензивност се поддържа за необходимия период от време, отговарящ на характеристиките на вратата. Температурата на пожара прогресивно се покачва, като достига 15хил.°С за по-малко от 30мин., а след 90мин. надвишава 19хил.°С. Тестът завършва с автентично гасене на пожара чрез обливане с водна струя от пожарникарски маркуч, целящо да демонстрира състоянието на вратата след края на процеса. Всяко макар и минимално отклонение от нормите в температурата или в състава на въздуха в чистата зона е причина за незабавно прекратяване на теста и обявяване на вратата за негодна и неотговаряща на изискванията. Само вратите, преминали безпогрешно такъв полеви тест, се допускат за продажба в търговската мрежа и се разрешава експлоатацията им. Проверката гарантира качество и надеждност за производителите, спокойствие и сигурност за клиентите.

Колко са надеждни противопожарните врати?

Средна оценка: 5 от 3 гласа

About the author

Борис Маринов

Работя във фирма Борман Комерс, град София. Занимавам се с внос и дистрибуция на входни, интериорни и пожароустойчиви врати.

Оставате коментар за сайта