Page 3 - Турски входни врати StarCelikKapi
P. 3

CE işARETi sTAnDARTI                                                           HIRsIzlIĞA KARşI DiREnç

    Conformité Européenne“ kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır.
    Bu standart, akredite ve onaylanmış laboratuvarlarda ürünün sıkı testlere tabii tutulması ile göstereceği performansla ölçülür.   Yüksek güvenlikli kapılar, dışarıdan gelecek tehditlere karşı
    CE STANDARTI ; Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde, 1 Şubat 2010 yılından bu yana yasa ile, tüm harici       amaçlanan güvenlik seviyesini sağlamak için üretilmiş,
    yaya kapılarının AB direktiflerine uymasını ve bu şekilde işaretlenmesini sağlar. Bu standart kapsamına giren ürünlerin       test edilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerdir. Bu güvenlik
    AB direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir           seviyeleri yeni Avrupa standardı EN 1627:2011’e göre
    Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde, insan can ve mal güvenliği ile çevreye zarar      altı seviyede sınıflandırılmış olup basit hırsızlığa karşı
    vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.                      dayanıklılıktan başlayarak nükleer veya askeri saldırılara karşı
    Böylece imalatçı, üründe belirtilen performans özelliklerinin sürekliliğini garanti etmekle sorumludur.               dayanıma kadar yükselir.

    CE SIGN                                                               ENdURANCE AGAINST bURGLARy
    The abbreviation of first letters of the “Conformité Européenne“ These Standarts are measured by the performances at the hardcore tests done by  High Security Doors are tested and certified products
    acredited labratories. CE STANDARTS ensures all external pedestrian doors signed as complying the EU directives by law since February 1st, 2010  Produced for the safety to ensure intended level of
    by the European Union in the framework of technical harmonization. This is a European Union sign indicating that The products covered by this  manufactured against future threats.,These security levels
    standard is in compliance with the EU directives and all conformity assessment activities needed. CE marking of products, when used for the right  starts from the resistance to simple burglaries up to
    purpose, will not harm the environment, human life as well as property safety. In other words, a sign indicating that the product is a safe product.  resistance to high nuclear or millitary attacks according to
    Thus, the manufacturer of the product, must ensure continuity of specified performance characteristics as responsible.        new European Standard EN 1627:2011.
       IsI YAlITImI

    Bu güvenlik kapısı bölümmüş iki ortam arasında ısı geçişini önlemeyi sağlar.                               Performance
    Isı Yalıtımı, sıcak ya da soğuk havanın ısı köprüleri vasıtası ile konutların içine girmesini ya da çıkmasını engellemek adına
    yapılan işlemlerdir. Sürekli artan enerji faturaları ısınma için ayrılan bütçeleri de arttırmaktadır. Tüketilen toplam enerjinin 1/3        CE işareti CE Sign
    ünün konutlar için sarf edildiği düşünüldüğünde, ısı yalıtımı artık bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
    THERMAL INSULATION

    Safety Doors must provide thermal insulation between its two way sides. Heat flows towards high temperature to low temperature by its nature
                                                                              Isı Yalıtımı Thermal Insulation (W/m K)
                                                                                           2
    and flowing occurs to a maximum heat at the least resistance on the path. A heat gradient apears from the side of high tempeature region to low  Transmittance          1,1 UD
    temperture region. Thermal insulation, secures the heat gradient by reducing the heat flow from the heat gradient. Insulation Mateials are usefull  2,5 1,5   1,0   0,63
    to stop the heat transfer from outside to inside as same from inside to outside. The insulation levels of the insulation materials are differs from one     1,1
    to another. So the ones under the level 0,065W/mK are actually called really Insulators.

       sEs YAlITImI                                                                 Ses Yalıtımı Sound Insulation (dB) -42 dB
                                                                              Ses yalıtım seviyesi
                                                                              -30  -35    -40    -42
    Bu güvenlik kapısı bölümmüş iki ortam arasında gürültü geçişini önlemeyi sağlar.
    Sesin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan yalıtım türüdür. Sesin ortamdaki yayılmasını kontrol altına almak ses
    yalıtımındaki en önemli amaçtır. Ses bir ortamda yayılırken önüne bir engel çıktığı zaman, diğer fiziksel olaylar gibi davranır.          Hava Sızdırmazlık Air Insulation
    Yani sesin bir bölümü çarparak geri yansır. Bir bölümü önünde bulunan engel tarafından tutulur, bir kısmı da önünde                Derecelendirme          4 TR
    bulunan engelin diğer tarafına geçer. Bu sebeple her malzemenin bir ses tutma potansiyeli vardır                          1    2     3    4


    SOUNd ISOLATION
    Safety Doors must provide thermal insulation between its two way sides. Sound isolation is a type of insulation to reduce             Su Geçirmezlik Water Resistance
    the negative effects of rumble. Controlling the spread of the Sounds in the environment to is the primary purposes                 Derecelendirme           9A
    of sound insulation. Sound acts such the other physical phenomenas when face an obstacle while spreading in the                  1A   2A   6A  9A  Ex 900
    environment. Namely, some portion of sound reflected back as some absorbed by the obstacle but some portion passes
    through the obstacle. So every material has its own max potantial of insulation for Sound.
                                                                              Rüzgar Direnci Wind Proof
                                                                              Derecelendirme           C5
              HAvA - sU - RüzgAR YAlITImI                                                     C1  C2  C3   C4 C5                     Uluslararası direktifler, kanunlar,
                                                                                                           standartlar ve düzenlemeler ile uyumludur.
    Bu güvenlik kapısı, mekanik gücü sayesinde sert iklimler için, hava ve su geçişini önlemeyi sağlar.                                                           Bu bağlamda teknik sertifikasyon
    Kapı dış iklime maruz ise ; hava, su ve rüzgar sızdırmazlık performansını artırmak için bir set temin edilmesi mümkündür.                                              kuruluşları ile birlikte yakın işbirliğine
    Epdm contaya ek olarak, satınalma aşamasında seçilecek giyotin süpürgelik, kapıya ileri bir yalıtım özelliği katar.                Mukavemet Endurance         4              girmeyi son derece önemli buluyoruz.
                                                                              Derecelendirme

    AIR - WINd & HUMIdITy INSULATION                                                          1   2    3   4   5
    Safety Doors must provide sealing from Air - Wind & Humidity with its mechanical power for thuf weather conditions. If Door                                      Collaborates with the main technical Certification
    will be exposed to climate like air, water, and wind directly, An optional set can be provided to improve sealing performance.                                        Associated in the context of compliance for
    An optional Giotine Draft Guard can provides an extra performance additionally to the EPDM Seals.                                                   International Laws, Standards, Rules & Regulations.
   1   2   3   4   5   6   7   8